Reference - 2010

Sběrný dvůr ve Skutči

(Dokončeno: 25.11.2010)

Sběrný dvůr je již předán objednateli, což je v tomto případě Město Skuteč. Aréál plně slouží potřebám obyvatelů města Skuteč.

Sběrný dvůr ve Skutči

Stáj pro výkrm skotu v Krouně

(Dokončeno: 31.10.2010)

Na základě smlouvy o dílo byla dokončena stáj pro výkrm skotu v obci Krouna. Objekt stáje řeší ustájení výkrmového skotu, stáří do 15ti měsíců věku - 72 ks a nad 15 měsíců věku - 54 ks ve volné stáji se stelivovým ustájením v kotcích. Stáj je podélně rozdělena řadou stavebních sloupů na tři podélné technologické prostory. Ve středním a jednom bočním prostoru je umístěna lože kotců, druhý boční prostor bude tvořit krmiště kotců navazující bezprostředně na krmný stůj. Kotce jsou tvořeny příčným ocelovým hrazením.

Stáj pro výkrm skotu v Krouně

Oprava vnějších omítek v Hlinsku

(Dokončeno: 08.10.2010)

Po předložení naší cenové nabídky a následnému podepsání smlouvy o dílo jsme začali s opravami vnějších omítek. Fasáda má barevně řešené římsy, ozdobu nad dveřmi, ostění oken a dveří. Práce byly zahájeny dle SoD dne 14. 9. 2010. Omítky byly dokončeny 8. 10. 2010.

Oprava vnějších omítek v Hlinsku