swiss grade news.

Reference - 2012

Zdravotnická záchranná služba Skuteč

(Dokončeno: 14.12.2012)

Tento projekt je financován Pardubickým krajem a zřizován z důvodů nutnosti zajištění vyšší dostupnosti rychlého zdravotního zásahu.

Zdravotnická záchranná služba Skuteč

Regenerace letního areálu ve Skutči II. etapa

(Dokončeno: 05.12.2012)

Regenerace letního areálu je akce, která má zlepšit podmínky pro sportovce nejen z fotbalového klubu, ale i z dalších odvětví. Jedná se o dokončení zpevněných ploch na fotbalovém stadionu, rekonstrukce kabin a ozvučení vč. dokončení oplocení.

Regenerace letního areálu ve Skutči II. etapa

Zasíťování pozemků - Lokalita

(Dokončeno: 21.10.2012)

Došlo k zasíťování pozemků ve Skutči, lokalita "U koupaliště" pro Skutečskou investiční s.r.o.

Zasíťování pozemků - Lokalita

Divácká tribuna v Luži

(Dokončeno: 20.09.2012)

Město Luže postavilo pro příznivce fotbalu novou diváckou tribunu pro 120 diváků na zdejším fotbalovém stadionu. V sobotu 22. září 2012 se křtila exhibičním utkáním mezi týmem starosty Radkem Zemanem a B týmem lužského FK. Na zápas se přijel podívat i zástupce deníku Chrudimska a uvedl otevření divácké tribuny ve středečních novinách.

Divácká tribuna v Luži

Byty pro seniory v Luži

(Dokončeno: 31.08.2012)

V rámci navrhovaných stavebních úprav stávajícího objektu Lidové školy umění se tento objekt zrekonstruuje na Domov pro seniory. Změnou dispozice dojde ke vzniku 3 nových bytů na každém patře, tedy celkem 6 bytových jednotek pro seniory. Objekt bude opatřen výtahem pro lepší pohyb obyvatel objektu. Objekt má i suterénní prostory, které budou využívány jako sklad. V souvislosti se změnou využití objektu jsou navrženy i úpravy okolních ploch, zejména budou realizována nová parkovací místa, komunikace pro obsluhu objektu a nové chodníkové plochy.

Byty pro seniory v Luži

Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sil ve Zderazi

(Dokončeno: 29.06.2012)

Jedna z dalších rekonstrukcí v oblasti zemědělství je rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sil ve Zderazi, vše v rozsahu dle projektové dokumentace. Stavební úpravy začali již v první polovině července 2011 a v následujícím roce byly dokončeny.

Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sil ve Zderazi

Stavební úpravy hospodářského stavení na RD Paseky

(Dokončeno: 08.06.2012)

Stavba, která se začala realizovat v květnu roku 2011, se postupně dokončila a předala investorovi tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo.

Stavební úpravy hospodářského stavení na RD Paseky

Novostavba silážního žlabu - SO.5 Sněžné

(Dokončeno: 01.06.2012)

Na přelomu měsíce února a března roku 2012 jsme začali realizovat druhou část akce Stavební úpravy objektu chovu skotu. Jednalo se o novostavbu silážního žlabu o objemu 2 x 1940 m3 pro Zemědělské družstvo Sněžné, které je již dokončené a slouží svému účelu.

Novostavba silážního žlabu - SO.5 Sněžné

Stavební úpravy objektu stáje OMD - SO.2 Sněžné

(Dokončeno: 30.05.2012)

Srpen 2011, byl měsícem, kdy s naší firmou podepsalo smlouvu Zemědělské družstvo Sněžné na akci Stavební úpravy objektu chovu skotu, novostavba silážního žlabu. Tento rok jsme realizovali první ze tří etap těchto stavebních úprav pod názvem Stavební úpravy objektu stáje OMD.

Stavební úpravy objektu stáje OMD - SO.2 Sněžné

Bioplynová stanice a podnikový byt Hluboká

(Dokončeno: 25.02.2012)

Tato stavba se dělí na 6 objektů: 1) Silážní žlab otevřený, 2) Splašková kanalizace, 3) Komunikace, 4) Vodovodní přípojka, 5) Bytová jednotka obsluhy, sociální zařízení a velín s kanceláří, 6) Oplocení.

Bioplynová stanice a podnikový byt Hluboká