Reference - 2013

Bytový dům s pečovatelskými byty pro seniory v Luži

(Dokončeno: 31.10.2013)

Roku 2013 byl bytový dům dokončen a proběhla kolaudace. Bytový dům s pečovatelskými byty se nachází v blízkosti Hamzovy léčebny a dominanty města Luže poutním místem, kostelem Panny Marie Pomocné na Chlumku. Stavba dostala po dokončení název "Vila Květinka Pod Chlumkem".

Bytový dům s pečovatelskými byty pro seniory v Luži

 

Půdorys 1 NP

Půdorys 1 PP

Půdorys 2 NP

Stáj pro březí jalovice - SO.7 Sněžné

(Dokončeno: 03.09.2013)

V polovině srpna 2013 byla zahájena další z částí Stavební úpravy objektů chovu skotu Sněžné, tentokrát pod názvem Stáj pro březí jalovice. Jedná se o přístavbu stáje ke stávajícímu hnojišti, jehož nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem o modulu 4,5 m. Z tohoto modulu vychází i modul přístavby.

Stáj pro březí jalovice - SO.7 Sněžné

Stáj pro jalovice - SO.4 Sněžné

(Dokončeno: 16.08.2013)

Koncem května roku 2013 byla realizace stáje pro jalovice zahájena. Byly provedeny všechny potřebné práce pro vytvoření díla tak, jak si přál objednatel.

Stáj pro jalovice - SO.4 Sněžné

Úprava administrativního objektu ALA a.s. Řepníky

(Dokončeno: 31.05.2013)

Jedná se o opravu a dostavbu stávajícího objektu, který je využíván jako administrativní budova, sklady a garáže. Stavba byla zahájena v prosinci roku 2012 a v květnu roku 2013 byla dokončena a předána zpět investorovi.

Úprava administrativního objektu ALA a.s. Řepníky

Rekonstrukce hnojiště a jímky Krouna

(Dokončeno: 10.05.2013)

Majitel se rozhodl zlepšit podmínky skladovacího prostoru pro slamnatý hnůj, který produkují stávající stlané stáje umístěné v areálu. V hnojišti bude stejně jako dosud skladována chlévská mrva ze stávajících stlaných stájí v areálu družstva. Hnojiště je navrženo jako zpevněná betonová plocha, která bude ohraničena železobetonovými monolitickými opěrnými stěnami.

Rekonstrukce hnojiště a jímky Krouna

Rekonstrukce a modernizaci senážního žlabu Holetín

(Dokončeno: 10.05.2013)

V roce 2013 jsme dostali možnost zmodernizovat senážní žlab. Investor se rozhodl zvýšit kapacitu skladovacího prostoru pro senáž, kterou potřebuje pro krmení skotu přímo v areálu firmy. V senážním žlabu bude skladována senáž s velkým obsahem sušiny. Senážní žlab je navržen jako dvoukomorový. Toto řešení je zvoleno jako lepší z hlediska vyskladňování.

Rekonstrukce a modernizaci senážního žlabu Holetín

Snížení energetické náročnosti objektu radnice ve městě Skuteč včetně výměny zdroje vytápění

(Dokončeno: 01.05.2013)

V roce 2013 město Skuteč získalo dotaci na snížení energetické náročnosti budovy radnice. Naše firma se úspěšně zúčastnila výběrového řízení, čímž splnila veškeré podmínky stanovené v zadávacím řízení a s nejnižší nabídkovou cenou tuto zakázku vyhrála. Na fotografiích je zachycen výsledek naší práce.

Snížení energetické náročnosti objektu radnice ve městě Skuteč včetně výměny zdroje vytápění

Stavební úpravy dojírny a technologie dojení ve Zderazi

(Dokončeno: 10.04.2013)

Jedná se o rekonstrukci dojírny a technologie dojení v zemědělském družstvu ve Zderazi.

Stavební úpravy dojírny a technologie dojení ve Zderazi