Reference - 2021

Třemošnice-proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení

(Dokončeno: 31.01.2021)

  Objednatel : Město Třemošnice
  Realizováno : 4/2020 - 1/2021   

  Revitalizace budovy proběhla díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.