Probíhající akce

Sedliště-rekonstrukce a přístavba OÚ

(Dokončení: 20.10.2020)

   Objednatel : Obec Sedliště
   Realizováno : 9/2019 - 10/2020

  Rekonstrukcí a přístavbou bude,mimo jiné,vybudován víceúčelový sál pro děti a mládež a vzniknou i nová parkovací místa.

  Akce je financována z vlastních zdrojů obce.

Třemošnice-proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení

(Dokončení: 31.01.2021)

  Objednatel : Město Třemošnice
  Realizováno : 4/2020 - 1/2021   

  Revitalizace budovy probíhá díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pardubice(Pardubičky)-rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček

(Dokončení: 30.06.2021)

   Objednatel : Statutární město Pardubice
   Realizace : 4/2020 - 6/2021

   Akce je financována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj na podporu EU,evropského fondu pro regionální rozvoj,integrovaného regionálního operačního programu(IROP).