Reference - 2016

Doly-Rekonstrukce stávajícího objektu

(Dokončeno: 30.11.2016)

Koncem roku 2016 proběhla rekonstrukce části stávajícího objektu čp. 8 v Dolích, kdy došlo k vybudování nové provozovny pro zpracování a prodej masa v malém množství. 

Vysokomýtská nemocnice, rekonstrukce operačního sálu v 2.NP

(Dokončeno: 30.09.2016)

V roce 2016 proběhla rekonstruce operačního sálu v nedaleké Vysokomýtské nemocnici.

Oprava a modernizace senážního žlabu Tuněchody

(Dokončeno: 16.09.2016)

V roce 2016 byla firmou SKOS s.r.o. realizována oprava a modernizace senážního žlabu v Tuněchodech.

Oprava střechy posklizňové linky

(Dokončeno: 30.06.2016)

V polovině roku 2016 byla taktéž dokočena oprava střechy posklizňové linky v objektu ALA a.s. na Řepníkách. 

Oprava komunikace - Řepníky

(Dokončeno: 30.06.2016)

A dále v polovině roku 2016 byla současně dokočena oprava komunikace v objektu ALA a.s. na Řepníkách. 

Úprava reprodukční stáje dojnic - Řepníky

(Dokončeno: 30.06.2016)

V polovině roku 2016 byla dokočena úprava reprodukční stáje dojnic v objektu ALA a.s. na Řepníkách. 

Fasáda na budově v objektu ALA a.s. Řepníky

(Dokončeno: 24.06.2016)

Realizace nové fasády na budobě kanceláří v objektu ALA a.s. Řepníky.

Opravy ve Střemošicích

(Dokončeno: 31.05.2016)

Začátkem roku 2016 firma SKOS s.r.o. započala s opravami stájí ve Střemošiších. Jednalo se o opravy omítek, oken, pódií, betonového hrazení, betonů apod.

Opěrná zeď v Luži

(Dokončeno: 30.04.2016)

Jednalo se o vybudování opěrné zdi a o oplocení u Mateřské školy v Luži.

Výroba a výměna oken v Luži

(Dokončeno: 15.04.2016)

Na této akci se jednalo o výrobu a výměnu dřevěných oken na budově Komenského čp. 286 v Luži.